Uw lichtpunt in onderwijs, begeleiding en zorg!
 

Zorg

 Voor het component zorg hebben wij een reanimatie workshop ontwikkeld voor de groepen 6, 7 en 8.

De workshop is ontwikkeld in samenwerking met Zayn Clinicis. Zayn Clinics bestaat uit twee artsen: Drs. El-Atmani huisarts in opleiding en Drs. Fares- El-Atmani Arts & Arts-Onderzoeker Verloskunde & Gynaecologie. De artsen hebben ruim 8 jaar ervaring in het geven van reanimatie lessen en zijn aangesloten bij de Nederlandse Reanimatie Raad (NRR). De workshop zal dan ook gegeven worden door een arts welke een erkende BLS instructeur is van de NRR.  Deze zal ondersteunt worden door een docent. 

De workshop duurt in totaal 3 klokuren. Er kunnen per workshop 10 leerlingen deelnemen. In overleg kunnen er meerdere workshops op 1 dag achter elkaar plaats vinden, opdat de gehele klas kan deelnemen. Leerlingen zullen actief aan de slag gaan en op didactische wijze vaardigheid verkrijgen in de BLS en de bijbehorende theorie.

Na de workshop zijn de leerlingen in staat zelfstandig BLS uit te voeren en in deze mogelijk het verschil te maken indien BLS vereist is. Tevens zullen de leerlingen een officieel certificaat van de NRR ontvangen.